شیرپاک کن سینره را برروی پوست قرارداده و سپس فرآورده را به روی پوست پخش کنید و به آرامی ماساژ دهید. بعد از 2 دقیقه و در پایان کار باقیمانده را به کمک پنبه از روی پوست بردارید.