مقداری از کرم را در کف دست ریخته و روی موی مرطوب بمالید . سپس مو را به شکل دلخواه حالت دهید.